O meni

Sem certificirana psihoterapevtka transakcijsko analitične psihoterapije (CTA-P). Delam s klienti v individualnih, partnerskih ter skupinskih terapijah. To delo mi veliko pomeni, saj so mi odnosi z ljudmi zelo pomembni, preko le-teh pa vedno znova odkrivam in se učim o razsežnostih človeške narave. Moje izpopolnjevanje še ni zaključeno. Želim še naprej raziskovati področje psihosomatike; stičišča telesa in psihe ter odnosov tako medsebojnih, kot tudi odnosa do lastnega telesa.

V letu 2012 in 2013 sem moderirala skupino Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami – DAM v Kranju. V zadnjih letih pa sem sodelovala z OZARo – nacionalnim združenjem za kakovost življenja in ŠENTom – Slovenskim združenjem za duševno zdravje v Kranju. Sem članica SLOVENTE (Slovenskega krovnega združenja za  transakcijsko analizo), ki deluje pod SKZP (Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo) in okriljem EATE (Evropske zveze za transakcijsko analizo) ter sem članica SINTE (Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo).

Strokovni nazivi:
– certificirana psihoterapevtka transakcijske analize (CTA-P),
– terapevtka EMDR – 1. stopnja,
– prof. športne vzgoje.

V prostem času se ukvarjam s športom in uživam v naravi. Tudi glasba mi veliko pomeni. Od malega igram flavto, v zadnjih letih pa se učim igrati tudi klavir. Rada berem, ustvarjam in šivam … Najlepše trenutke pa preživljam s sinom, družino in prijatelji.

 

MOJA POT:

Odrasla sem v Ljubljani, kjer sem obiskovala Osnovno šolo Toneta Čufarja in Gimnazijo Šentvid. S prvim razredom osnovne šole sem se vpisala tudi v Glasbeno šolo Franca Šturma. Igrala sem blok flavto, kasneje prečno flavto in obiskovala program nauk o glasbi. V najstniških letih so me začeli zanimati jeziki, zato sem se vpisala v program učenja latinščine, pred vsem pa sem se rada učila in govorila angleško. V tem času sem trenirala tudi atletiko, nekaj let rafting na divjih vodah. Veliko časa sem preživela v družbi prijateljic in prijateljev, s katerimi smo fotografirali in raziskovali naravo.

Po končani gimnaziji sem se vpisala na Fakulteto za šport. Želela sem si podrobneje spoznati človeško telo, načine za ohranjanje funkcionalnih sposobnosti telesa ter učenje in širjenje odnosa do športa in športnih veščin, zato sem se usmerila v področje rekreacije. Za diplomsko nalogo sem izvedla ‘Analizo modela izobraževanja poslovnih skupin v okviru ‘wellness’ programov v podjetju Bank Austria Creditanstalt’, ki zajema področja zdrave prehrane, tehnik sproščanja, ergonomije, splošne kondicijske priprave telesa ter timsko delo (predvsem komunikacijo in odnose v skupini). V času študija sem pridobila sem tudi strokovne nazive učiteljica plavanja, učiteljica alpskega smučanja 2 st., učiteljica nordijskega smučanja 2 st., učiteljica joge 2. st., vaditeljica aerobike in atletike.

Ob svojih izkušnjah ob delu sem spoznala, kako pomembena je psihološka opora ob stresnih situacijah in kako pomembno je, poleg poznavanja telesa, tudi  psihološko poznavanje in razumevanje sebe ter načini kako se soočamo z našim miselnim in čustvenim dogajanjem. Zavedati sem se začela pomena odnosov ter pogovora za delo, učenje, doseganje tekmovalnih rezultatov, nastopanje …

Ob bolezni (atopijskem drmatitisu), ki je zaradi svoje razsežnosti močno omejevala moje življenje skoraj 10 let, sem spoznala, kako pomembena je psihološka opora ob bolezni ter, da poznavanje telesa pogosto ne zadostuje za zdravje in da potujeta telo in psiha  z roko v roki. Vželji po povezovanju in psihološki opori bolnikov s kožnimi booleznimi, sem dala pobudo za Praznik zdrave kože. V sodelovanju z zdravstvenim osebjem, društvi bolnikov s kožnimi boleznimi in farmacevtskimi firmami smo organizirali dogodek, na katerem smo povabili ljudi v društva, jim zagotovili pretok informacij med društvi, zdravstvenim osebjem, bolniki in farmacevti ter podprli idejo o psihologu na kliniki.

Vedno bolj sem se začela zanimati za področje psihologije in psihoterapije. Med leti 2009 in 2013 sem na OŠ Šenčur vodila ESS program Zdrav življenjski slog in sodelovala tudi z Univerzo v Ljubljani, kjer sem za organizacijo CUŠ vodila kreditno ovrednoten program aerobike. Usposobila sem se za hitro branje Power Reading in ga 5 let tudi poučevala. Področje psihologije osebnosti in psihoterapije me je vedno bolj zanimalo. Leta 2010 sem se vpisala v prvi letnik profesionalne edukacije za psihoterapevta transakcijske analize na inštitutu IPTA. V letu 2018 sem zaključila program propedevtike na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in pridobila zaključila tudi s študijem psihoterapije. Danes sem certificirana psihoterapevtka transakcijsko analitične psihoterapije (CTA-P) pri EATA-i (European Association for Transactional Analysis). Delam pod supervizorstvom in se nadaljnje izobražujem na področju psihoterapije tako v Sloveniji kot tujini.