Delavnice

Delavnica v okviru
17. študijskih dnevov SKZP na temo ‘Skrb zase v poklicih pomoči – etična, strokovna in 
osebnostna dimenzija’

– v sodelovanju z Majo Sedmak Cvelbar

Telo v skrbi zase v poklicu psihoterapevta

Petek, 6. 11. 2020 ob 16.00–17.30 na Zoomu

Naše telo zagotavlja osnove za stik z drugimi. Je stalen vir informacij o relaciji med klientom in
strokovnim delavcem. Omogoča osnove za osebni razvoj klienta in psihoterapevta. Izvajalki
bova predstavili pristope k somatski izkušnji v psihoterapevtskem odnosu. Z udeleženci bova
raziskovali telesne odzive ob klientovem poročanju o lastnih travmatičnih izkušnjah. Skupina
bo iskala in delila načine skrbi zase ob delu s klienti.


ben-white-1MHU3zpTvro-unsplash
Fotografija: Ben White (Unsplash)