Delavnice

KO V ŽIVLJENJE PRIDE BOLEZEN

Delavnica bo potekala v petek 19.10.2018 med 17.00  in 20.00 na Gorenjski cesti 39 v Naklem pri Kranju. Namenjena je vsem, ki se soočajo z boleznijo, njihovim svojcem in zdravstvenemu osebju. Program bo umerjen k raziskovanju sebe v odnosu do bolezni ter iskanju odnosne povezanosti znotraj individualne izkušnje.

Delavnica bo deljena na 3 dele:

1. del:
– povezanost telesa in našega psihičnega doživljanja (psihosomatika),
– raziskovanje vpliva bolezni na naše čustvovanje, mišljenje in vedenje,

2. del:
– bolezen kot del odnosov (raziskovanje dinamik, ki jih bolezen prinaša v naše življenje) ter iskanju načinov, kako lahko bolnemu stojimo ob strani,
– življenje z boleznijo, raziskovanje lastnega smisla,
– eksistencialna anksioznost,

3. del:
– tehnike poslušanja telesa (čuječnosti) in
– sprostitvene tehnike.

Cena delavnice je 50 eur. Prijave do 30.9.2018 na telefon 031 318 486. Delavnica bo potekala v majhni skupini.

Delavnice:

Organiziram delavnice in izobraževanja s področja osebnostne rasti in zdravja. Srečanja vsebujejo teoretično predavanje in praktično delo in potekajo v majhnih skupinah (maksimalno 5-8 ljudi). Po dogovoru organiziram delavnice in izobraževanja izbrano na temo stranke (lahko tudi v večjih skupinah).

_________________________________________________________________________________

Testi funkcionalnih sposobnosti:

V okviru delavnic in po dogovoru indivdualno izvajam teste funkcionalnih sposobnosti, ki omogočajo odkrivanje problemov, ki pogojujejo slabšo gibalno učinkovitost. Z ocenjevanjem in rangiranjem osnovnih funkcijskih gibov človeka pridobivam splošne informacije o kvaliteti človekovega gibanja in odkrivam pomanjkljivosti (omejitve v amplitudi, težave v ravnotežju, neravnovesja v moči … ) in asimetričnost v funkcijskih gibih.

Na podlagi odkritih težav svetujem in ponujam izbor vaj za izboljšanje gibalne učinkovitosti pri treningu. S testi lahko spremljam tudi napredek.

Svetujem tudi na področju prehrane, psihološke priprave na tekmo in splošnega psihološkega počutja.